[tabs tab1=“Historie“ tab2=“Výstroj“ tab3=“Pozice“ tab4=“Pravidla“ tab5=“Slovník“ tab6=“Flag football“]

[tab1]

Historie fotbalu

Historie v USA

Americký fotbal vznikl okolo roku 1867. Vznikl jako variace na klasický fotbal a rugby. Původně byl nazván Princeton Rules a jednalo se výlučně o sport provozovaný na univerzitách, hrál se na těch nejprestižnějších univerzitách jako je Princeton, Yale, Harvard apod. V Roce 1876 byla založena Intercollegiate Football Association a došlo ke stanovení prvních pravidel tohoto sportu. Hráč Harvardu Walter Camp se po roce 1880 zasloužil o nový rozvoj hry. Přidal pozici quarterbacka a stanovil počet pokusů povolených na překonání 10 yardové hranice, také vytvořil bodovací systém. Ve Spojených státech bylo formování pravidel dokončeno kolem roku 1912. V roce 1920 se zrodila první profesionální liga, American Professional Football Association, která se o dva roky později přejmenovala na Natonal Football League (NFL), jak jí známe dodnes. Existovala také konkurenční liga, American Football League, která soupeřila s NFL. Mistrovství těchto dvou lig se v roce 1960 spojila do slavného turnaje Super Bowl. Obě ligy se poté sloučily pod křídla NFL a tak fungují dodnes.

Historie v Evropě

Samozřejmě americký fotbal už není jen čistě americký sport. S tímto sportem seznámili Evropané již při druhé světové válce zásluhou amerických vojáků. Ti se postupně vraceli domů a na tento sport se na nějaký čas pozapomnělo. K jeho návratu došlo zhruba před dvaceti lety, když se v tehdejším Západním Německu začali sbližovat posádky amerických vojenských základen s obyvateli, díky nimž se americký fotbal dostal i mezi běžné obyvatele. Začalo se mu věnovat stále více mužů a dnes lze počítat týmy po celém Německu na stovky. Německo je proto považováno za kolébku amerického fotbalu v Evropě. I v dalších zemích si Američané přicházející za prací, studiem či poznáním chtěli vytvořit co nejvíce domácí prostředí, ke kterému americký fotbal neodmyslitelně patří. Začaly vznikat nové týmy, složené i z místních obyvatel. K Německu se postupně přiřadila Francie, Itálie, Rakousko, země Beneluxu a Skandinávie. V dnešní době existuje liga prakticky v každém státě Evropy.

Po zjištění, že americký fotbal má své příznivce i v Evropě, začala se o tento kontinent zajímat samotná NFL. Ta postupně vytvořila v několika evropských velkoměstech (patřily mezi ně například Londýn, Barcelona či Frankfurt) profesionální týmy. Tyto týmy byly složené převážně z Američanů, kteří teprve čekali na svou příležitost v NFL a nebo tam již svou činnost ukončili. Začala se hrát pravidelná soutěž pod názvem World League, která umožňovala se ukázat nejlepším evropským hráčům. Ta však zanikla společně s těmito týmy kvůli hospodářské krizi v roce 2007 a doposud znovu nevznikla.

Systém soutěží

Nutnost určité organizace vedla evropské země k vytvoření Evropské federace amerického fotbalu (EFAF). V dnešní podobě tvoří EFAF 22 řádných členů. Mezi řádné členy patří také Česká asociace amerického fotbalu (ČAAF).

Systém soutěží pořádaných EFAF se stále přetváří a mění tak, aby co nejvíce postihoval výrazný nárůst členské základny, kterou již rozšířili i země bývalého Sovětského svazu. Proto je zde zmínka pouze o těch nejvýznamnějších.

Eurobowl je pohár podobný lize mistrů v normálním evropském fotbale. Mohou se ho zúčastnit pouze ty nejlepší týmy, vítězové národních soutěží ze zemí, které splňují velmi přísná kritéria EFAF (Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Velká Británie, Finsko, Švédsko a Španělsko, Česká republika). Vítěz této soutěže se může honosit titulem „Evropský šampión“. Který pro tým znamená, že je nejlepší v Evropě. Poslední pohár vyhrál Berlín Adler.

EFAF Cup je soutěž podobná poháru UEFA v evropském fotbale. Zohledňujíce i nové členy EFAF. Mohou se jí zúčastnit všichni zájemci, kteří hrají nejvyšší národní soutěže. Podle účastníků je soutěž rozdělena do regionálních skupin, po kterých následuje čtvrtfinále, semifinále a finále. Tato soutěž je současným cílem i většiny předních českých mužstev. Největší překážkou je však relativně vysoká finanční náročnost účasti v soutěži.

Dále se pořádají v pravidelných intervalech Mistrovství světa a Evropy, stejně jako v evropském fotbale.

Historie v ČR

O prvních náznacích o americkém fotbale lze hovořit v souvislosti spolu s politicko-společenskými změnami v roce 1990, kdy se objevil v podobě televizních šotů, ze Spojených států amerických.

Na začátku roku 1991 bylo díky utkání dvou německých týmů v Praze poprvé v historii možné vidět na vlastní oči tento dynamický a akční sport s výraznými strategickými prvky. Tato exhibice byla pro skupinu mladých nadšenců natolik inspirativní, že vznik prvních českých týmů na sebe nenechal dlouho čekat. Těmito týmy byla Praha Panters a Lions. První vzájemné zápasy se hráli ještě bez potřebné výstroje a chráničů a připomínali spíše rugby než americký fotbal. Prahu o dva roky později následovalo Brno a Ostrava. Tyto čtyři týmy byly rovněž zakládajícími členy České asociace amerického fotbalu (ČAAF), která se stala zastřešující organizací celého hnutí amerického fotbalu u nás.  Na podzim roku 1994 se uskutečnil první ročník České ligy amerického fotbalu. Předsedou asociace je pan Filip Hobza.

[/tab1]

[tab2]

Výstroj

 • Helma

Helmu si můžete vybrat z různých značek, typů a velikostí. Skládá se ze samotné helmy, obličejové mřížky, chrániče brady a chrániče zubů. Některé typy helem se dají uvnitř i dofukovat speciální pumpičkou.

 • Chrániče ramen

Chrániče ramen se opět vyrábějí v různém provedení, co se týká značky, typu a velikosti. Většinou záleží na postu, který hrajete. Quarterback a widerecevier má zpravidla menší a pohyblivější ramena, než třeba hráči ofenzivní lajny nebo linebackeři.

 • Dres

Dres s rukávy, který úplně překrývá chrániče ramen, je z odolného materiálu a vyhovuje pravidlům. Dres musí být dlouhý a zastrčený do kalhot. Souběžně se nesmí nosit jiná trička nebo druhý dres během zápasu.  Na dresu musí být jasně viditelná, trvanlivá čísla v arabskémstylu. Hráči soupeřících družstev musí mít dresy odlišných barev s tím, že hostující tým má světlou barvu dresů. Světlou barvu dresů může mít i domácí tým, pokud se tak týmy dohodly před začátkem sezóny. Hráči jednoho týmu musí mít stejnou barvu i design dresů.

 • Ponožky

Všichni hráči jednoho týmu musí nosit zjevně viditelné sportovní ponožky nebo pokrývku nohou, které jsou identické jak v barvě a designu tak v i délce.

 • Kalhoty

Fotbalové kalhoty mají uvnitř různé kapsy, do kterých se zasouvají chrániče stehen, boků, kostrče, kolen a suspenzor.

 • Boty

Obuv na americký fotbal je celkem podobná kopačkám na fotbal evropský. Liší se v rozložení kolíků, přičemž jeden kolík je na špičce, podobně jako u obuvi ragbyové. Většina hráčů používá i kotníkové provedení.

 • Rukavice

Rukavice nejsou součástí povinné výbavy, ale používá je většina hráčů. Snižují riziko odřenin a pomáhají lépe chytat míč, díky lehce lepkavé vnitřní vrstvě. Opět se dají rozdělit do několika typů, podle pozice, kterou hráč hraje.

[/tab2]

[tab3]

Herní pozice

Většina fotbalových hráčů má vysoce specializované úlohy. Na vyšších úrovních je normální že většina hráčů hraje pouze útok, obranu nebo jenom speciální týmy (punt, kickoff, atd.).

Útok

 • Útočná lajna se tvoří z pěti hráčů, jejichž úkolem je chránit quarterbacka a vytvářet cesty pro runnig backy blokováním hráčů obrany. S výjimkou centra, hráči útočné lajny zpravidla nepracují s balónem. Jedná se o hráče většího vzrůstu s váhou v rozmezí 120-160 kg, pro které je typická jejich síla pramenící z jejich proporcí.
 • Quarterback ve většině her přijímá snap (rozehrávku) od centra. Předává nebo háže balón running backům, přihrává vzduchem receiverům nebo běhá sám. Quarterback je klíčovou postavou útoku a říká v huddle (porada hráčů před akcí) hry zahlášené mu od koordinátora útoku. Je brán jako vůdčí postava a mozek týmu, proto se často od jeho výkonů odvíjí výkon celého mužstva.
 • Running backs> stojí za nebo vedle QB a specializují se na běhy s míčem. Také můžou blokovat, chytat přihrávky a vzácně je i sami házet. Jestli má tým ve hře dva running backy,je zpravidla jeden z nich halfback nebo tailback, který většinou běhá s balónem, druhý bývá fullback jehož úkolem je spíše blokovat a vytvářet cestu pro running backa.
 • Wide receivers stojí nejblíže k autovým čarám. Specializují se na chytání přihrávek, se kterými se snaží doběhnout co nejblíže k protihráčově koncové zóně.
 • Tight ends začínají vně útočné lajny. Můžou hrát buďto jako wide receivers (chytat pasy) nebo stejně jako útočná lajna (chránit quartebacka a nebo vytvářet bloky cesty pro running backa).

Nejméně sedm hráčů musí stát na line of scrimmage každou útočnou akci. Ostatní útočníci můžou stát kdekoliv za lajnou. Přesný počet running backů, wide receiverů a tight endů se může lišit každou konkrétní akci. Například když mužstvo potřebuje jeden yard, asi použije silovou formaci se třemi tight endy, dvěma runnibacky a žádným receiverem. Naopak v případě potřeby zisku 20 yardů se může obejít bez running backů a využije pěti receiverů.

Obrana

 • Obraná lajna sestává ze tří až šesti hráčů, kteří začínají přímo proti lajně útočné. Jejich úkolem je rozbíjet blokovací systém útoku, skládat hráče s míčem, v případě pasové akce vytvářet tlak na quarterbacka a popřípadě ho složit ještě v držení balónu a dosáhnout tím sacku. Tito hráči mají podobné fyzické proporce jako hráči ofenzivní lajny, které využívají pro přetlačení těchto hráčů a proniknutí tak ke quarterbackovi.
 • Linebackers stojí mezi defensive backs a obranou lajnou. Jejich cíl je podobný jako obrané lajny – rozbíjejí blokovací systém útoku, skládají hráče s balónem, vytvářejí tlak na rozehrávku soupeře, ale také můžou pomáhat v krytí útočníků při hře vzduchem. Jejich počet závisí na systému obrany a herní situaci. Zpravidla se jedná o dva až pět hráčů. 
 • Defensive backs jsou posledním obranným valem a stojí většinou jako poslední muži obrany. Jejich úkolem je pokrýt receivery při pasové hře a zabránit tak kompletním přihrávkám. Vzácně mohou být použiti při vytváření tlaku na quarterbacka.

Speciální týmy

Skupina hráčů, která se objevuje na hřišti v situaci, kdy se kope do balónu. Nejvýznamnější z nich jsou punter který kope z ruky a kickerkterý kope ze země (kick offfield goalextra point). Ostatní hráči mají za úkol buď složit, nebo blokovat protihráče. Zaleží na tom, jestli tým přijímá nebo vykopává. Většinou se jedná o hráče, kteří tvoří náhradníky hráčů základní sestavy.

[/tab3]

[tab4]

Z PRAVIDEL AMERICKÉHO FOTBALU

Americký fotbal, v USA nazývaný pouze fotbal, je nejpopulárnějším kolektivním míčovým sportem ve Spojených Státech. Cílem této hry je dostat míč do soupeřovi endzony (koncové zóny) a získat, předtím než uplyne řádná hrací doba, více bodů než soupeř.

HŘIŠTĚ

Americký fotbal se hraje na hřišti dlouhém 120 yardů (cca 110 metrů) a 53.3 yardu (cca 48.8 metrů) širokém. Hřiště je po stranách ohraničeno sidelines a jeho konec je na obou stranách označen endline. Deset yardů od endline se nachází další lajna nazývaná goal line. Území mezi endline a goal line se nazývá endzone. Goal lines jsou od sebe vzdálené 100 yardů (90 metrů). Plocha mezi oběma goal lines se nazývá playing field.

Playing field (hrací plocha) je označena yard lines (bílé souvislé čáry) nalajnované každých 5 yardů (4.5 metru)napříč hřištěm a každých 10 yardů označeny velkou číslovku.

Další značky, které vidíme na hrací ploše se nazývají hash marks. Hash marsk jsou malé přerušované čárečky, které se nacházejí uprostřed i po stranách hřiště a označují každý jednotlivý yard.

Díky všem těmto lajnám, které můžeme na hrací ploše nalézt, se hřišti na Americký fotbal občas přezdívá gridiron (síť, mříž).

Na konci každé endzone se nachází tzv. goal posts (branka). Goal post se skládá z post (podstavce), crossbar (břevna) a dvou uprights (tyčí). Podstavec měří 10 stop (3.05 metru) na konci podstavce se nachází břevno, na němž jsou upevněné dvě vzpřímené tyče, které se tyčí do výše 30 stop (cca 8 metrů) a jsou od sebe vzdálené 18 stop a 6 palců (5.64 metrů).

ZÁČÁTEK ZÁPASU

Každé utkání Amerického fotbalu začíná tzv. Coin tossem (losem – hodem mincí). Hostující tým má právo zvolit si mezi Heads and Tails (panou a orlem). Tým, který v losu zvítězí, si může vybrat z následujících třech možností:

 1. Může si zvolit, že chce přijímat výkop soupeřícího týmu (receive), což znamená, že bude jako první útočit. Soupeřící tým si může vybrat, kterou stranu chce bránit.
 2. Nebo si může zvolit, že chce jako první vykopávat (kick), což znamená, že si soupeř bude moci zvolit, kterou stranu hřiště chce bránit a bude útočit jako první.
 3. Může si zvolit, kterou stranu hřiště chce bránit. Soupeř si může vybrat, jestli chce vykopávat, nebo výkop přijímat.

Může si zvolit, že přenechá právo volby na soupeři a svou možnost si zvolí až před začátkem druhého poločasu.

Na začátku druhého poločasu si týmy své pozice vymění (tým, který na začátku zápasu vykopával míč, bude teď přijímat a naopak). Tým který zvolil 3 možnost a ponechal první volbu na soupeři se na začátku druhého poločasu rozhodne, jestli chce vykopávat (kick), nebo výkop přijímat (receive).

PRŮBĚH ZÁPASU

Cílem každého týmu je dostat míč do soupeřovy endzony, (koncová zóna hřiště, měřící 10 yardů, cca 9 metrů).

Tým, který má v držení míč se nazývá offense (útok). Tým, který má za úkol útok zastavit se nazývá defense (obrana). Cílem útoku je získat body pro svůj tým.

V americkém fotbale existuje několik možností, jak se dají body získat:

 1. Touchdown (TD) – 6 bodů. Hráč skóruje TD, když doběhne s míčem do soupeřovy endzony, nebo zachytí-li v endzoně přihrávku od svého spoluhráče.Po skórování každého touchdownu následuje tzv. Pat (Point after touchdown – dohrávka). Rozhodčí v tomto případě umístí míč na dvouyardovou hranici bránícího týmu. Pat může mít dvě podoby:
  • Extra point (1 bod) – Kicker (hráč, který kope do míče) kopne míč mezi tzv. Uprights (branku).
  • Two -point conversion (2 body) – útočící tým se pokusí pomocí běhové nebo pasové hry dostat míč do soupeřovi endzony (stejně jako když chce skórovat touchdown).
 2. Field Goal (FG) – 3 body. Field goal je skórován, když kicker (hráč, který kope do míče) kopne míč do goal post (branky).
 3. Safety -2 body. Safety může být zaznamenána několika různými způsoby:
  • Útočící hráč je složen obráncem ve své vlastní endzoně.
  • Útočící hráč vyběhne ve vlastní endzoně do autu.
  • Útočící hráč upustí míč (fumble) ve vlastní endzoně, který následně vypadne do autu.
  • Útočící hráč si klekne nebo zalehne míč ve své endzóně.
  • Punt puntujícího týmu je zblokován a míč projde endzone puntujícího týmu a skončí mimo hrací plochu.
  • Útočící tým se dopustí faulu ve vlastní endzone (intentional grounding, holding atd.)

Offense (útok) si musí zvolit mezi dvěma způsoby, kterými se pokusí získat body pro svůj tým:

 1. Running play (běhovou hrou) útočící hráč doběhne „po zemi“ s míčem dokud není složen obráncem, nevběhne do autu nebo nedoběhne do soupeřovy endzóny.
 2. Passing play (pasovou hrou – přihrávkou vzduchem) útočící hráč zachytí přihrávku od svého spoluhráče a běží s míčem, dokud není složen, nevběhne do autu nebo nedoběhne do soupeřovi endzóny.

Útok má 4 pokusy (downy) na to, aby překonal desetiyardovou hranici. Jestliže se mu to podaří, získá první down a spolu s ním další 4 pokusy na překonání desetiyardové hranice. Takhle to jde pořád dokola, dokud útočící tým neskóruje body nebo dokud se ho obraně nepovede zastavit. Pokud obrana útok zastaví, týmy si „vymění role“ (útočící tým jde bránit, bránící tým útočit).

Série útočných pokusů, jejichž cílem je dostat míč do soupeřovy endzony a zaznamenat tak touchdown nebo aspoň skórovat field goal se nazývají drive.

Drive se skládá z tzv. plays (her – útočný pokusů). Plays jsou nacvičené akce, kterými se útok snaží překonat obranu a získat pro svůj tým cenné body.

Každá play začíná snapem. Útočící hráči se postaví proti obrancům na line of scrimmage (místo na kterém začíná daná hra). Útočník zvaný Centr vezme míč do své ruky a přihraje ho (snapne) na svého spoluhráče nejčastěji na Quarterbacka.

Play (útočný pokus) končí v případě, že hráč s míčem skóruje touchdown, vběhne do autu nebo je složen (zastaven) obráncem.

HRACÍ DOBA

Zápas České ligy amerického fotbalu trvá 48 minut čistého času a je rozdělen do čtyř dvanácti minutových čtvrtin. Mezi druhou a třetí čtvrtinou následuje patnáctiminutová poločasová přestávka.

Americký fotbal se hraje na tzv. čistý hrací čas (stejně jako hokej), což znamená, že se v některých situacích zastavuje časomíra:

 1. Rozhodčí zastavuje čas v případě, že útočící hráč vyběhne (nebo je vytlačen) do autu (tzv. out of bounds)
 2. Rozhodčí zastaví čas v případě, že útočící tým nezkompletuje přihrávku.
 3. Čas je zastaven v případě, že jeden z týmu skóruje (touchdown, field goal, safety).
 4. Čas je zastaven v případě, že si jeden z týmu vybere timeout (každý tým má 3 timeouty na poločas).
 5. Čas je zastaven v případě, když se rozhodčí ,,potřebují poradit“ (např. při zkoumaní videozáznamu, měření prvního downu atd.)
 6. Časomíra se zastaví v případě, že je potřeba ošetřit zraněného hráče.
 7. Časomíra je zastavena v případě, že si týmy vyměňují pozice (útočící tým jde bránit, bránící tým útočit).
 8. Rozhodčí zastaví čas v případě komerční přestávky
 9. Čas je automaticky zastaven v druhé a čtvrté čtvrtině, jestliže zbývají dokonce utkání 2 minuty (tzv. two-minute warning).

V Americkém fotbale se měří dva „druhy času“ game clock (klasické měření hrací doby, které je vysvětleno o pár řádků výše) a play clock (hrací hodiny).

Play clock – tato časomíra odpočítává čas, v kterém musí útočící tým rozehrát následující hru. Pokud se útoku nepodaří rozehrát míč před uplynutím čtyřiceti sekund od konce předešlé hry (25 sekund poté co rozhodčí umístí míč do pozice, z které má být rozehrán), bude potrestán pětiyardovou penalizací za zdržování hry (delay of game). Účelem play clock je zajistit, aby hra běžela v konstantním tempu a nedocházelo ke zbytečnému zdržování.

SPECIAL TEAMS (KICKING A PUNTING)

Součástí každého týmu je mimo obrany (defense) a útoku (offense) tzv. special team (zvláštní tým).

Special team má během zápasu na starosti mnoho různých „zvláštních úkolů“).KICKING GAME

Kicking game (kopací hru)

Na začátku zápasu, v poločase nebo když útok skóruje body, vstupuje na hřiště special team. Člen special teamu tzv. Kicker (hráč, který kope do míče) má obvykle za úkol kopnout míč ze své třicetiyardové lajny co nejdále to je možné. Jeho spoluhráči mají na starosti složit hráče, který bude výkop vracet co nejhlouběji v soupeřově poli tak, aby měl útok soupeřícího týmu co nejhorší možnou výchozí pozici pro svůj drive (sérii útočných pokusů, jejichž úkolem je skórovat body).

Pokud výkop skončí mimo hřiště (out of bounds), jedná se o přestupek proti pravidlům a útočící tým bude začínat svůj drive ze svého čtyřicátého yardu.

Jestliže míč při výkopu proletí endzone soupeře a následně skončí mimo hřiště jedná se o tzv. Touchback. V tomto případě bude útočící tým začínat svůj útok ze svého dvacátého yardu.

Kick return (vracení výkopu)

Výkop soupeře vrací člen special teamu tzv. Kick Returner.

Úkolem tohoto hráče je vrátit výkop soupeře (soupeřícího special teamu) co nejhlouběji do protivníkova pole. Jeho spoluhráči mají na starosti odblokovat mu z cesty soupeřící hráče, kteří se ho snaží zastavit tak, aby měl útok co nejlepší výchozí pozici (field position) pro svůj drive (sérii útočných akcí, jejichž úkolem je skórovat body).

Pokud Kick Returne vrátí výkop až do endzóny soupeře, skóruje touchdown, čímž získá pro svůj tým 6 bodů.

Kick returner se může rozhodnout, že výkop nebude vůbec vracet. V tomto případě si klekne s míčem ve vlastní endzóně. Pokud tak účinní, bude útok začínat drive ze své dvacetiyardové linie.

FIELD GOAL (gól ze hřiště)

Kicker může mít za úkol proměnit tzv. Field goal (gól ze hřiště), který se počítá za 3 body. Pokud se mu to podaří a míč proletí tzv goal post (brankou), získá pro svůj tým 3 body. Jestliže selže (míče skončí mimo branku), bude útok soupeře rozehrávat z místa, odkud byl field goal rozehráván, vyjma případu kdy byl field goal rozehrán ve dvacetiyardovém území soupeře (např. na 10 yardu). V tomto případě by soupeř začínal útok ze své dvacetiyardové linie.

FIELD GOAL BLOCK (zablokování gólu ze hřiště)

Special team může mít za úkol pokusit se zablokovat field goal soupeře. Jestliže se special teamu podaří zablokovat field goal a míč se odrazí přes neutral zone (neutrální zóna je prostor mezi lajnami obou týmu) může se míče zmocnit kterýkoliv z týmů.

Pokud míč zůstane za neutrální zónou, může se ho zmocnit pouze obrana.

V obou případech však získá bránící tým míč pro svůj útok.

EXTRA POINT

Poté, co tým skóruje touchdown (6 bodů), je nejčastějším úkolem special týmu proměnit tzv. Extra point, který má hodnotu jednoho bodu. V tomto případě musí kicker trefit míč do goal post (branky) ze soupeřovy dvouyardové hranice.

ONSIDE KICK

V některých případech (nejčastěji když tým prohrává a zbývá málo času do konce utkání) se special tým může pokusit o tzv. Onside kick.

Onside kick je druh výkopu. Na rozdíl však od „klasického“ výkopu (jehož podstatou je kopnou míč do rukou soupeře) je cílem týmu, který onside kick kope, získat míč zpátky do svých rukou.

Aby byl onside kick platný, musí míč letět minimálně deset yardů. Poté co přeletí tuto hranici, může se ho tým, který výkop prováděl (kicking team), pokusit získat.

Jestliže se míče předtím než přeletí desetiyardovou hranici, dotkne hráč soupeře, ale nezíská nad ním kontrolu, může se ho hráč týmu, který onside kick prováděl pokusit získat.

Člen vykopávajícího týmu nemůže fyzicky kontaktovat hráče přijímacího týmu, který se snaží zachytit letící míč.

Pokud míč během onside kicku, skončí v autu, aniž by se ho někdo dotkl, dostane vykopávající tým pětiyardovou penaltu a výkop se opakuje.

Jestliže hráč vykopávajícího týmu překročí line of scrimmage předtím, než je míč vykopnut obdrží vykopávající tým pětiyardovou penalizaci a výkop musí být opakován.

Pokud vykopávající poruší během onside kicku pravidla dvakrát za sebou, získá míč automaticky přijímající tým.

Tým, jehož hráč míč zachytí, získá kontrolu nad míčem.

PUNTING

PUNT

Pokud útočící tým čelí čtvrtému downu na své třicetiyardové linii obvykle místo toho, aby se pokusil získat první down pomocí přihrávky nebo běhu zvolí tzv. punt (odkop). Pokud by se útočící tým pokusil získat první down a nepovedlo by se mu to, daroval by tak útoku soupeře vynikající field pozici, která by mohla vést k snadnému zisku bodů.

Cílem puntu je odkopnout míč co nejdále od své endzony a zahnat tak soupeře co nejhlouběji do své poloviny.

Hráč, který má za úkol odkopnout míč se nazývá Punter.

Punter se obvykle nachází 15 yardů za line of scrimmage. Punterovi rozehraje (snap) míč hráč zvaný long snapper. Punter násladně chytí míč do ruky a odkopne ho.

PUNT RETURNING (vracení puntu)

Hráč, který má za úkol vrátit punt soupeře (dokud ho soupeř nesloží, nevběhne do autu, nebo neskóruje touchdown) se nazývá Punt Returner.

Punt returner bývá nejrychlejší hráč v týmu (obvykle running back nebo receiver).

Úkolem zbylých členů special týmu během punt returnu je odblokovat hráče soupeře tak, aby měl punt returner volnou cestu k běhu.

[/tab4]

[tab5]

Slovník

Endzóna – koncová zóna, ve které je možné skórovat

Extra point – potvrzení touchdownu kopem do branky za 1 bod

Field goal – kop do branky za 3 body

Fumble – vypadnutí míče běžícímu hráči

Goal line– lajna ohraničující začátek endzóny

Interception – zachycení míče obranou soupeřova týmu

Kickoff– výkop míče ze země

Line of scrimmage – rozehrávací linie, kterou hráči nesmí přesahovat a kterou quarterback nesmí překročit při hodu míče

Pass – přihrávka vzduchem

Punt– výkop míče z ruky

Run – běh s míčem

Sack – složení quarterbacka s míčem

Safety– Zalehnutí hráče s míčem v soupeřově endzóně

Tackle – složení hráče s míčem

Touchdown – skórování v endzóně za 6 bodů
[/tab5]

[tab6]

Mezinárodní pravidla

 • Tento sport je nekontaktní, blokování není povoleno.
 • Hod mincí určí první útočící tým. Tým, který při losování prohrál má právo výběru strany hřiště.
 • Tým, který při losování prohrál, začíná druhou půli zápasu jako útočící tým a začíná útočit ze své 5-ti yardové čáry.
 • Útočící tým začíná útočit ze své 5-ti yardové čáry a má čtyři (4) rozehrávky na to, aby se dostal přes střed hřiště. Pokud se tým dostane přes střed hřiště, má další čtyři (4) rozehrávky na to, aby skóroval touchdown“. Pokud se útočícímu týmu nepodaří skórovat, získává míč druhý tým a začíná útočit ze své 5-ti yardové čáry. Požadavky vyžadující čtyři (4) rozehrávky k získání prvního „downu“ nebo k skórování nejsou platné pouze v případě, že útočící tým získá automatický první „down“ díky penaltě.
 • Pokud se útočícímu týmu nepodaří během čtyř rozehrávek překonat střed hřiště, získává míč druhý tým a začíná útočit ze své 5-ti yardové čáry.
 • Při všech změnách v držení míče, začíná tým, který míč získal útočit ze své 5-ti yardové čáry. Toto pravidlo neplatí pouze v případě, že tým získá míč díky „interceptionu“.
 • Po prvních dvaceti minutách zápasu si týmy vymění strany.

Hráči/schéma zápasu

 • Tým se skládá ze šesti (6) hráčů (5 hráčů na hřišti + 1 náhradník).
 • Tým smí hrát minimálně se čtyřmi (4) hráči (v případě zranění).
 • Pokud má jeden z týmů méně než čtyři hráče je zápas ukončen nebo zrušen.

Doba zápasu/prodloužení

 • Délka zápasu je 40 minut (poločas 2×20 minut).
 • V případě remízy dochází k prodloužení. Přestávka mezi koncem normální hrací doby a začátkem prodloužení je 2 minuty. Hod mincí určí, který tým bude v prodloužení útočit jako první. Vítět losování začíná útočit ze své 5-ti yardové čáry a hra pokračuje stejným způsobem jako v normální hrací době, dokud se jednomu z týmů nepodaří skórovat. V prodloužení nemají týmy k dispozici žádné „time-outy“.
 • Pokaždé, kdy je míč položen rozhodčím ke hře, má útočící tým 30 sekund na rozehrání.
 • Každý tým má k dispozici dva 60-ti sekundové „time-outy“ v každém poločase. Nevyužité „time-outy“ nemohou být přeneseny do druhého poločasu nebo do prodloužení. („Time-out“ může ohlásit pouze hlavní trenér nebo hráči na hřišti.)
 • Rozhodčí mohou zastavit čas dle svého uvážení.
 • Čas je zastaven, aby byly oba týmy upozorněny, že do konce druhého poločasu zbývají 2 minuty (není dán žádný „time-out“).
 • Přestávka mezi poločasy je 2 minuty.

Skórování

 • “Touchdown“: 6 bodů.
 • “Extra bod“: 1 bod. (Rozehrává se ve středu hřiště z 5-ti yardové čáry.)
 • “Extra bod“: 2 body. (Rozehrává se ve středu hřiště z 5-ti yardové čáry.)
 • Všechny „extra body“ mohou být skórovány pouze vhozenou přihrávkou, běh s míčem není dovolen.
 • “Safety“: 2 body.
 • Pokud se při rozehrání „extra bodu“ podaří bránícímu týmu díky „interceptionu“ získat míč a dosáhnout s ním protivníkovi „endzóny“, skóruje tím 2 body a navíc získává míč a začíná útočit ze své 5-ti yardové čáry.

Běh s míčem

Centr je hráč, který podává při „snapu“ míč „quarterbackovi“. Centr nesmí převzít ihned po rozehrávce míč zpět od „quarterbacka“ a běžet s ním.

 • “Quarterback“ je hráč, který dostává míč přímo při „snapu“.
 • “Quarterback“ nesmí s míčem běžet přes čáru „scrimmage“.
 • Útočící tým smí použít neomezený počet předávek před tím než překročí čáru „scrimagge“. Během „downu“ jsou povoleny pouze předávky dozadu a do boku.
 • Vhození míče ze spodu a běh s míčem do boku podél čáry „scrimmage“ jsou povoleny a jsou rozehrávkami, kdy se s míčem běží.
 • 5 yardů před „endzónou“ bránícího týmu jsou umístěny „no-running zones“ (bezběhové zóny). Pokud se míč nachází na 5-ti yardové čáře bránícího týmu nebo ještě blíže jeho „endzóně“, útočící tým nesmí s míčem běžet.
 • Hráč, který při předávce dostane míč, jej smí hodit zpoza čáry „scrimmage“.
 • Jakmile byl míč předán, vhozen,“play action“, nebo jakmile byla použita falešná předávka, smějí všichni hráči bránícího týmu stíhat hráče s míčem. Žádný z hráčů bránícího týmu nesmí překročit čáru „scrimmage“ před tím než „quarterback“ odhodí nebo předá míč.
 • Zbavit se obránce pomocí „spinningu“(rychlý točivý pohyb) je dovoleno, pokud se však útočící hráč chce zbavit bránícího hráče, musí zůstat na nohou („diving“-padání, skákání na zem nebo pod nohy bránícího hráče není dovoleno).
 • Míč je položen rozhodčím ke hře tam, kde se nacházela chodidla hráče s míčem ve chvíli, kdy mu byl vytržen jeho praporek, ne tam kde se v té chvíli nacházel míč.

Chytání přihrávek

 • Všichni útočící hráči smějí chytat přihrávky (včetně „quarterbacka“, pokud byl míč předán nebo vhozen jinému hráči ještě za čárou „scrimmage“).
 • Jako v NFL smí být jeden hráč při „snapu“(rozehrávce) v pohybu, nesmí však být při „snapu“ v pohybu směrem k „endzóně“ bránícího týmu.
 • Při chycení přihrávky musí mít hráč alespoň jedno chodidlo ve hřišti.

Házení přihrávek

 • Stíhat hráče házejícího přihrávku smějí pouze ti bránící hráči, kteří byli ve chvíli rozehrávky („snapu“) vzdáleni alespoň 7 yardů od čáry „scrimmage“.
 • “Quarterback“ má sedm sekund na to, aby odhodil míč. Pokud není přihrávka hozena během sedmi sekund, rozhodčí odpíská konec hry, útočící tým ztrácí „down“ (rozehrávku) a míč je položen ke hře na předcházející čáře „scrimmage“. Jakmile je míč předán, vhozen, přihrán nebo je použita falešná předávka, pravidlo sedmi sekund již dále neplatí. Žádný z bránících hráčů nesmí překročit čáru „scrimmage“ před tím než „quarterback“ odhodí či předá míč.
 • Během „downu“(rozehrávky) je povolena pouze jedna přihrávka směrem dopředu.
 • V případě „interceptionu“ (bránící tým chytí přihrávku útočícího týmu) získává míč bránící tým.
 • Při „interceptionu“ může bránící tým dosáhnout s míčem „endzóny“ druhého týmu a skórovat tak „touchdown“.
 • Další případy „interceptionu“ (chycení přihrávky bránícím týmem): Pokud bránící tým chytí přihrávku soupeře ve své vlastní „endzóně“ a s míčem tam zůstane, stává se míč „mrtvým“. Výsledkem je, že bránící tým získává míč a začíná útočit ze své 5- ti yardové čáry. Pokud bránící tým chytí přihrávku soupeře ve své vlastní „endzóně“, ale hráč s míčem ji opustí, potom získává bránící tým rozehrávku z místa, kde se míč stane „mrtvým“. Pokud se však hráč s míčem vrátí do své „endzóny“ poté co ji opustil a je mu vytržen praporek nebo se míč stane „mrtvým“, výsledkem bude „safety“ útočícího týmu.

„Mrtvý míč“ (Dead Ball)

 • Míč musí být „snapped“ (rozehrán) mezi nohama „snappera“ (rozehrávače – centra), aby hra začala.
 • Střídání je dovoleno pouze když je míč „mrtvý“.
 • Hra je „mrtvá“ když: Rozhodčí pískne na píšťalku, hráči s míčem je vytržen praporek (nebo se stane nelegálním), pokud je skórováno, pokud se jakákoliv část těla hráče s míčem, kromě jeho dlaní či chodidel, dotkne země. Pokud hráči s míčem upadne jeho praporek, hra bude odpískána jako „mrtvá“ a míč bude položen ke hře na místě, kde praporek odpadl. Pokud hráči bez míče upadne praporek, nesmí tento hráč chytat přihrávku.
 • Připomínka: V této hře nejsou žádné „fumbly“. Pokud hráči s míčem míč vypadne, bude míč položen ke hře na místě, kde mu míč s rukou vypadl.

Stíhání „quarterbacka“

 • Všichni hráči, kteří stíhají nahrávače, musí být při „snapu“(rozehrávce) vzdáleni minimálně 7 yardů od čáry „scrimmage“. Jakýkoliv počet hráčů obrany může stíhat „quarterbacka“. Hráči obrany, kteří „qurterbacka“ nestíhají, mohou bránit na čáře „scrimmage“. Jakmile je míč po rozehrávce předán, vhozen, přihrán nebo je použita falešná předávka, pravidlo 7- mi yardů přestává platit a všichni bránící hráči smějí překročit čáru „scrimmage“. Speciální značka nebo rozhodčí určí 7-mi yardovou vzdálenost od čáry „scrimmage“. Pamatujte si, není dovoleno žádné blokování nebo „tacklování“ (srážení).

Sportovní chování/hrubost

 • Pokud rozhodčí uvidí jakýkoliv viditelný kontakt, „tackling“(sražení), používání loktů, blokování, nebo jakékoliv nesportovní chování, hra bude zastavena a hráč, který se přestupku dopustil bude vyloučen ze zápasu. Nečistá hra nebude tolerována. Provokování nebo urážení je zakázáno. Rozhodčí mají právo určit urážlivou mluvu. (Provokování nebo urážení je mluva, která je urážlivá vůči rozhodčím, rotihráčům, týmům nebo divákům.) Pokud se tato mluva objeví, rozhodčí dá jedno varování. Pokud mluva pokračuje, budou hráč nebo hráči vyloučeni ze zápasu.

Penalty

 • Všechny penalty jsou 5 yardů a „down“ (rozehrávka) se opakuje pokud není určeno jinak. Penalta se vyměřuje od čáry „scrimmage“.
 • Všechny penalty mohou být odmítnuty.
 • Žádná penalta nesmí překročit polovinu vzdálennosti od čáry „scrimmage“ ke gólové čáře postiženého mužstva.
 • Penalta po „interceptionu“ se vyměřuje z místa, kde k „interceptionu“ došlo.

Obrana – penalty

 • Ofsajd – 5 yardů.
 • Chybné střídání – 5 yardů.(V případě, že hráč vstoupí na hřiště poté, co rozhodčí odpíská, že míč je připraven ke hře, např. snaha oklamat protihráče a nebo v případě, že je na hřišti 6 hráčů jednoho mužstva.)
 • Rozrušující signály – 5 yardů. (Signály, které rozptylují/nebo napodobují útočné signály před tím než je míč rozehrán („snapped“.)
 • “Interference“ (křížení) protivníka nebo míče při „snapu“(rozehrávce) – 5 yardů.
 • Nedovolené stíhání – 5 yardů. (V případě, že bránící hráč stíhá rozehrávače, ale při „snapu“ – rozehrávce, byl vzdálen méně než 7 yardů od čáry „scrimmage“.)
 • “Diving“(padání pod nohy protihráče) – 5 yardů.
 • “Interference“(nedovolené bránění) – 5 yardů a automatický první „down“.
 • Nedovolený kontakt – 5 yardů a automatický první „down“.(Držení, blokování, atd.)
 • Nedovolené vytržení praporku – 5 yardů a automatický první „down“.(Vytržení praporku před tím než „receiver“(chytač) chytí míč.)

Útok – penalty

 • Chránění praporku – 5 yardů.
 • Pozdní rozehrávka – 5 yardů.
 • “Diving“(padání pod nohy protihráče) – 5 yardů.
 • Chybné střídání – 5 yardů.
 • Nedovolený pohyb – 5 yardů. (V případě, že je v pohybu více než jeden hráč, atd.)
 • Chybný start – 5 yardů.
 • Nedovolený „snap“(rozehrávka) – 5 yardů.
 • Nedovolené přesunutí nebo nedodržení 1-dno sekundové pauzy – 5 yardů.
 • Útočné držení – 5 yardů.
 • Hráč mimo hřiště – 5 yardů. (V případě, že hráč opustí hřiště, hráč se nesmí vrátit na hrací plochu a chytit míč.)
 • Nedovolená přihrávka dopředu – 5 yardů a ztráta „downu“.(V případě druhé přihrávky dopředu nebo přihrávky poté, co přihrávající hráč překročil čáru „scrimmage“.)
 • Útočné nedovolené bránění – 5 yardů a ztráta „downu“.(V případě nedovoleného clonění nebo při odstrkování či odrážení se od bránícího hráče.) Běh s míčem v „no running zones“(v bezběhových zónách) znamená pro útočící mužstvo ztrátu „downu“ a rozehrávku na předešlém místě.
 • Rozhodčí určí zda došlo k nezaviněnému kontaktu, ke kterému může při normálním průběhu hry dojít. Všechny penalty se vyměřují od čáry „scrimmage“.Pouze kapitán týmu se smí rozhodčího ptát na výklad pravidel a jejich interpretaci. Hráči nesmí zpochybňovat výroky rozhodčích. Zápas nemůže skončit penaltou obrany, pokud ji ovšem útočící tým neodmítne.

Turnajový systém v případě stejného výsledku:

 1. Výsledek vzájemných střetnutí
 2. Celkový rozdíl ve skóre.
 3. Hraje se prodloužení.

Vybavení

 • Žádné chrániče těla nebo hlavy nejsou povoleny. Kolíky na obuvi jsou povoleny, ale musí být gumové. Musí být provedena kontrola. Všichni hráči musí používat chránič zubů, nejsou povoleny žádné výjimky.

Poznámka: V této hře nejsou žádné „kickoffy“(odkopy) a není povoleno žádné blokování.

Rozměry hřiště

Délka: Může být buď 60 nebo 80 yardů.

Šířka: Může být buď 20 nebo 30 yardů.

End zóny:Maximálně 10 yardů dlouhé, minimálně 7 yardů dlouhé.

No running zones: Musí být vyznačeny 5 yardů od každé gólové čáry.
[/tab6]

[/tabs]