Kdo prokoukl do amerického fotbalu, ví, že pravidla jsou velice obsáhlá a málokdo vám odpoví na všechny otázky spjaté s touto hrou. Tou nejpovolanější osobou by měl být rozhodčí a proto v souvislosti s náborem rozhodčích k České Asociaci Amerického Fotbalu, nám trio arbitrů v našem klubu odpoví, jaké to je být „zebrou“.

Kristián Koller,Daniel Šuška, Honza Pěnička, jaké to je, být na hřišti v jiné roli, než jako hráč?

Je to jedna z nejlepších příležitostí, která se nám v souvislosti se vzděláním v této hře mohla stát. Nejen, že jsme se naučili všechna pravidla nebo alespoň všichni tři by jsme je určitě dali dohromady (smích), ale zároveň máme nejlepší „sedadla“ na stadionu, seznámíme se s kluby, které jinak nepotkáme, přiučíme se různým přístupům k taktice a všechno tohle dohromady je placená brigáda. Každopádně máme před sebou ještě plno práce a pořád je se co učit. Ani zkušenější kolegové, kteří se pískání věnují třeba 5-6 let nevědí všechno.

V evropském fotbale jsou na hřišti hlavní rozhodčí a pomezní. To je v americkém fotbale stejné?

Ano i ne. I zde je hlavní rozhodčí, ale k němu X dalších rozhodčích (2-6), kteří jsou svým postavením stejně důležití, jako hlavní. Zatím co v socceru je pozornost zaměřena na hráče s míčem, v americkém fotbale je to přesně naopak a rozhodčí musí pokrýt všechny ostatní hráče. Kvůli těmto nezvyklostem pak na hřišti vznikají situace, kdy se hráči a trenéři rozčilují na rozhodčí, ale ani netuší, jaké povinnosti každý rozhodčí má a jak se jednotlivé situace posuzují.

Co je potřeba udělat, abych se mohl stát rozhodčím?

Tak nejdříve je nutné se ohlásit na officials@caaf.cz. 1.2. a 2.2. se koná školení, kde se „generál“ rozhodčích snaží vysvětlit celou problematiku rozhodcování a píše se zkušební test, který je pro nováčky nepovinný. Tím se z vás stává rozhodčí a nezbývá nic jiného, než prověřit svoje vědomostní znalosti a cit pro hru přímo na hřišti.